ENGLISH

 

Özgeçmiş
Yayınlar
Sosyal
Linkler
 

 

Ana Sayfa


 

 

 

 

 

 

 

 

ÇENE YÜZ ANOMALİLERİNİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

 

 


 

 

Dişler, çeneler ve yüz yapıları, büyüme ve gelişim süreci içerisinde, belirli bir ahenk içerisinde gelişim gösterirler. Büyüme ve gelişim süresinde, genetik faktörler, kaza gibi nedenlerle kemiklerde oluşan hasarlar çenelerden biri veya ikisinin birden gelişimini bozar ve gerek yüz görünümünde estetik, gerekse, oklüzyon diye adlandırdığımız çiğneme fonksiyonunda bozukluklara yol açar.
Tedavi, genel anestezi ile ve yüzde iz bırakmayacak şekilde ağız içerisinden yapılır.

 

 

 Resim.1

  
Resim.2

 

Bozuklugun ameliyatla düzeltmesi


 


Konu  ile ilgili kaynaklar:

1.   GÜVEN, O.: Sınıf III vakalarında ortognatik cerrahi (Vaka Raporu). Türk Ortodonti Dergisi, 1: 245-248, 1988.
2.   GÜVEN, O., ÖZDİLER, E.: Mandibular prognatizmde anterior korpus ostektomisi. Türk Ortodonti Dergisi, 2: 173-176, 1989.
3.  GÜVEN, O.: "Long Face" ve ortognatik cerrahi. Türk Ortodonti Dergisi, 2: 233-234, 1989.
4.  GÜVEN, O., KESKİN, A.: Mandibuler prognatizmin cerrahi tedavisi. Türk Diş Hekimleri Birliği Dergisi, 10: 8-9, 1990.
5.  ÜÇÜNCÜ, N., GÜVEN, O.: Fasiyal asimetri vakasında ortognatik yaklaşım. Türk Ortodonti Dergisi, 3: 125-128, 1990.
6.  GÜVEN, O.: Klass III vakalarında subkondiler ramus ostektomisi + genioplasti. Türk Ortodonti Dergisi, 4: 75-79, 1991.
7.  GÜVEN, O., AKAL, Ü.: Bimaxiller Anterior segmental osteotomi ile Class I anterior open-bite tedavisi. Türk Ortodonti Dergisi, 5: 53-58, 1992
8.   GÜVEN, O., ÖZTÜRK, A., KESKİN, A.: Klass III vakalarında sagittal split ramus osteotomisi. A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 20: 157-160, 1993.
9.   . GÜVEN,O., TUNCER,N.: Korpus osteotomileri (13 Vaka Raporu),Türk Ortodonti Dergisi, 8: 93-98, 1995.
10. GÜVEN,O., TUNCER,N., KESKİN,A., ÖZTÜRK,A..: Sagittal split ramus osteotomileri üzerine bir klinik araştırma. Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 1: 4-11, l995.
11. GÜVEN,O., TUNCER,N., KESKİN,A., ÖZTÜRK,A.:   Sagittal split ramus osteotomilerinde fiksasyon teknikleri üzerine klinik değerlendirmelerimiz . Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2: 7-13, 1996
12.  GÜVEN,O., TUNCER,N., KESKİN,A., ÖZTÜRK,A.;  Fasiyal asimetrilerde cerrahi tedavi: Bir  klinik değerlendirme. Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2: 25-33, 1996.
13.  GÜVEN, O., SARACOĞLU,U.: İskeletsel anterior açık kapanış deformitelerinde cerrahi tedavi. Türk Oral ve Maxillofasiyal Cerrahi Dergisi, 4: 9-16, 2000.
14.   GÜVEN, O.:    An unusual  case of sagittal  osteotomy: Report of a case involving odontoma. The International Journal of Adult Orthodontics & Orthognathic Surgery.
14: 163-166, 1999.__________________________________________________________________ 

 


 

 


 

 


© Copyright 2002 Prof.Dr.Orhan GÜVEN