ENGLISH

 

Özgeçmiş
Yayınlar
Yenilikler
Linkler
 

 

Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 


ÇENE TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Vücudun diğer bölgeleri gibi ağız ve çenelerde de iyi huylu veya kötü huylu tümörler oluşabilir. Bunlar ya ağız içindeki yumuşak dokularda sigara vb. irritatif etkileri ile değişikliğe uğraması sonucu veya diş ve dişi oluşturan yapıların dönüşümü sonucu ağız ve çeneler bölgesinin tümörleri oluşur. Çene ve yüz bölgesi tümörleri, yumuşak doku ve sert doku tümörleri olarak iki sınıfa ayrılırlar.Tedavi tümörün yapısı ve büyüklüğüne göre lokal veya genel anestezi ile cerrahi olarak yapılır. Kötü huylu tümörlerin tedavisinde radyoterapi ve kemoterapi de gerekebilir. (Bakınız resimler.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konu ile ilgili kaynaklar

1. AKÇA, Ş., GÜVEN, O.: Oral inverted papilloma. A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6: 97-101, 1979.
2. DeVISSCHER, J.G.A.M., GÜVEN, O., ELIAS, A.G.M.J.: Complex odontoma in maxillary sinus. International Journal of Oral Surgery, 11: 159-163, 1982

3. GÜVEN, O., DEMİRALP, S., KARABULUT, Ç.: Ağzın yumuşak doku tümörlerine bir bakış. Oral, 31: 21-23, 1986.

4. GÜVEN, O., DEMİRALP, S., ÖZTÜRK, A., CENGİZ, T., YETİZ, F.: Baş boyun kanserli hastalarda serum immünoglobulin seviyelerinin araştırılması. A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 14: 241-245, 1987.

5. GÜVEN, O., DEMİRALP, S. ÖZTÜRK, A., YETİZ, F.: Baş boyun kanserli hastalarda tükürük immünoglobulin seviyelerinin araştırılması. Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi, 3: 140-144, 1987.

6. GÜVEN,O., KESKİN,A.: Çenelerin metastazik tümörleri. İ.Ü.Diş Hekimliği   Fakültesi Dergisi, 2: 61-63, 1991.

7. GÜVEN, O., KESKİN, A., GÜNHAN,Ö.: WHO sınıfı dental odontojenik fibroma. A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 18: 365-367, 1991

8. GÜVEN,O., AKAL,Ü., ÖZTÜRK,A., KESKİN,A.:  Mural ameloblastoma: (Vaka raporu).  Selçuk Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 3: 113-115, 1993.

9. TUNCER,N., KESKİN,A., GÜVEN,O., ÖZTÜRK,A., GÜNHAN,Ö.:  Multipl lezyonlu periapikal semental displazi (Vaka Raporu). Türkiye Klinikleri, Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 2: 94-96, l996.

10.  ÖZTÜRK, A.., M. METİN., KESKİN, A., GÜVEN, O., TUNCER, N., İCTEN, O.: Maksilla  ve mandibulayı tutan multiple miyeloma. �Vaka raporu� . Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi. 4: 1-4, 1998. 

11. GÜVEN, O., TUNCER, N., SARAÇOĞLU, U.: Ameloblastik fibroma: Bir vaka raporu. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği bilimleri Dergisi, 5: 73-76, 1999.

12.  GÜVEN, O.:    An unusual  case of sagittal  osteotomy: Report of a case involving odontoma. The International Journal of Adult Orthodontics & Orthognathic Surgery. 
14: 163-166, 1999.

13.  GÜVEN, O., KESKİN, A., AKAL,Ü.K.:  The incidence of cysts and tumors around impacted third molars. Inernational Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 29: 131-135,  2000.

14.  GÜVEN, O., KESKİN, A., SARAÇOĞLU, U., AKYÜREK, N.:  Oral ve sinonazal kavitenin periferal T-Cell lenfoması: Vaka Raporu. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 6: 133-137, 2000.

15.  GÜVEN, O., SARAÇOĞLU, U.: Bir santral dontojenik fibroma vakasında otojen kemik grefti ve implant uygulaması: Vaka Raporu. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. 6: 158-161, 2000.

 


__________________________________________________________________ 

 

 


 

 


 

 


© Copyright 2002 Prof.Dr.Orhan GÜVEN